tjänster
vem är jag?
vad kan jag?
arbete/uppdrag
referenser
kontakt
tjanster

Förutom uppdrag som finns med i pdf-dokumentet kan jag göra:

  • Idéworkshopar, förstudier och projektansökningar.
  • Starta-eget-kurs, entreprenörskap, omvärldsanalys.
  • Projektledning och processledning.
  • Föreläsningar om kreativitet, entreprenörskap, projektmetodik och ledarskap.
  • Skrivuppdrag.