tjänster
vem är jag?
vad kan jag?
arbete/uppdrag
referenser
kontakt
arbete_uppdrag

Uppdrag i urval:

  • Ungdomskonsulent, Göteborgs kommun,1984-1992
  • Filmproducent Filmateljén AB, Göteborg, 1989-92
  • Projektledare, Umeå kommun, 1993-99
  • Chef Film i Västerbotten (och projektledare för EU-projektet Växthus Film, 55 miljoner under sex år), Västerbottens läns landsting, 1999-2007
  • Projektkoordinator och arbete med samverkansfrågor, HUMlab Umeå universitet, 2008-ff
  • Projekt- och utbildningskonsult (Holm Projekt & Utbildning), 1997-99, 2007-ff
  • Bokförläggare Holms Förlag www.holmsforlag.se 2007-ff
  • Programansvarig/universitetsadjunkt på Kulturentreprenörsprogrammet vid Umeå universitet  2011-ff