tjänster
vem är jag?
vad kan jag?
arbete/uppdrag
referenser
kontakt
vad_kan_jag
Lång erfarenhet av att utbilda projektledare. Kurser och utbildningar i projektmetodik och projektledarskap. Att hitta projektmedel ur bl.a. EU-fonder är något jag har stor erfarenhet av. Flera projektledartjänster, bl a i stora EU-projekt.                                                                                                                                                                                 

Jag kan jobba med idéutveckling, teambuilding, ansökningar, handledning, projektrapportering, utvärdering mm.

En av mina specialiteter är att hjälpa till från idéfasen till att författa projektbeskrivningar, söka finansiering och skriva ansökningar.