tjänster
vem är jag?
vad kan jag?
arbete/uppdrag
referenser
kontakt
referenser

Uppdrag sedan 2011 i urval:

  • Umeå universitet:

Ansökan till Tillväxtverket för entreprenörskap inom konstnärliga utbildningar - 480 000 kr.

Projektkoordinator HUMlab för EU:s Mål2-projekt Dino Lab.

Programansvarig och lärare på Programmet för kulturentreprenörskap (KEP), start ht-11.

Lärare/föreläsare på bl a Medie- och kommunikationsvetenskapsprogrammet.

Diverse uppdrag inom Umeå universitet, bl a med samverkansfrågor.

  • Region Västerbotten/Mediacenter i Västerbottens län:

Förstudie och ansökan inom Northern Periphery Programme - 12 milj kr.

 

Referenspersoner: 

Stefan Gelfgren, Humlab Umeå universitet, 073-9344682

Katarina Sjöström, Mediecenter i Västerbotten, 070-3773720